Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY w Regionie Rzeszowskim

zaprasza Państwa uczniów do udziału w XXXII edycji Konkursu.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR gromadzi w wielu krajach świata dzieci i młodzież w różnym wieku proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z sześciu grup wiekowych.  Uczestnicy  konkursu we wszystkich krajach otrzymują te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej.

Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej. Świadomość tego faktu jest niewątpliwie wielką atrakcją dla uczestników. W odróżnieniu od innych konkursów mających na celu wyłonienie talentów matematycznych, KANGUR ma przede wszystkim przełamać dość powszechną wśród uczniów niechęć do matematyki. Głównymi nagrodami w konkursie są zagraniczne i krajowe obozy matematyczne.

Region Rzeszowski obejmuje uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego.

XXXII edycja Międzynarodowego Konkursu 

KANGUR MATEMATYCZNY
 odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 9:00.