DokumentyDokumenty do pobrania

 

 Plik Format Uwagi
Informacje dla szkolnego koordynatora konkursu MS Office Word 2007 i nowsze  -
INSTRUKCJA DLA SZKOLNEGO KOORDYNATORA KONKURSU MS Office Word 2007 i nowsze  -
Oświadczenie Szkolnego Koordynatora MS Office Word 2007 i nowsze  -
Zgoda Dyrektora Szkoły MS Office Word 2007 i nowsze  -
Raport z przebiegu konkursu MS Office Word 2007 i nowsze  -

Wykaz Koordynatorów Powiatowych Międzynarodowego Konkursu

„Kangur Matematyczny” w Regionie Rzeszowskim

Powiat bieszczadzki: Wioletta Grzegorzak, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 6, tel.: 13 - 46 11 605;

Powiat brzozowski: Karina Sawicka, I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, ul. W. Pańki 2, tel.: 13 - 43 41 774;

Powiat dębicki: Katarzyna Hochołowska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy, ul. Grottgera 3, tel. 14 - 68 12 602;

Powiat jarosławski: Ewa Leniar, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, tel. 16 - 62 12 443;

Powiat jasielski: Anna Kita, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, ul. Wincentego Pola 9, tel. 13 - 44 63 568;

Powiat kolbuszowski: Joanna Kozubal, Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8, tel. 17 - 22 71 545;

Powiat krośnieński: Agnieszka Socha, MZS nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie, ul. Decowskiego 9, tel. 13 - 43 23 295;

Powiat leski: Bożena Tomasik, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, ul. Smolki 2, tel. 13 - 46 96 369;

Powiat leżajski: Bogdan Wójtowicz, Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, tel. 17 - 24 20 019;

Powiat lubaczowski: Justyna Wit, Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie, ul. Kościuszki 26, tel.: 16 - 63 21 153;

Powiat łańcucki: Krystyna Wilk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łańcucie, ul. Kościuszki 17, tel. 17 - 22 52 822;

Powiat mielecki: Bożena Rokosz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu, ul. Kilińskiego 37,  tel. 17 - 77 33 020;            

Powiat niżański: Elżbieta Wojdan, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku , ul. Słowackiego 10, tel. 15 - 84 12 022;

Powiat przemyski: Ewa Chudzicka, Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Kilińskiego 10, tel. 16 - 67 83 001 ;

Powiat przeworski: Marzena Jaśkowiec, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku, ul. M. Konopnickiej 5,tel. 16 - 648 81 93;

Powiat ropczycko - sędziszowski: Dorota Kaczmarska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie Małopolskim, ul. Szkolna 13, tel. 17 - 745 49 71;

Powiat rzeszowski: Anna Chłopik, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4, tel. 17 - 863 62 46;

Powiat sanocki: Anna Sieńko, Szkoła Podstawowa nr 9 w Sanoku, ul. Jana Pawła II 25, tel. 13 - 46 30 579;

Powiat stalowowolski: Grzeegorz Błahuciak, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, tel.: 15 - 84 20 488;

Powiat strzyżowski: Jerzy Moskal, Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, tel. 17 - 27 61 249;

Powiat tarnobrzeski: Renata Strojek, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 10, tel. 15 - 82 25 5889.

Regulamin konkursu KANGUR MATEMATYCZNY

w Regionie Rzeszowskim

 

1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 16 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół oraz instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową. Liczba uczestników konkursu w szkole nie może być mniejsza niż 10 uczniów. W przypadku mniejszej liczby uczestników szkoła może przystąpić do konkursu wspólnie z inną szkołą (należy o tym poinformować telefonicznie lub mailowo koordynatora regionalnego).

2. Szkoła , która założyła konto w ubiegłych latach na stronie internetowej organizatora głównego: www.kangur-mat.pl, korzysta z niego w tej edycji konkursu.

3. Pozostałe szkoły, które chcą przystąpić do konkursu, zobowiązane są  do założenia konta na stronie internetowej organizatora głównego: www.kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół.

4. Po założeniu konta szkoły, elektronicznym zgłoszeniu uczniów i dokonaniu opłaty konkursowej należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujące dokumenty: dowód wpłaty, zgodę Dyrektora Szkoły oraz oświadczenie Szkolnego Koordynatora (zakładka DOKUMENTY ).

Powyższe dokumenty można także przesłać tradycyjną pocztą na adres organizatora regionalnego: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,  35-225 Rzeszów, ul. mjr H. Sucharskiego 4, z dopiskiem: KANGUR w Regionie Rzeszowskim.

Wpłaty należy dokonać na konto :

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 78 1090 1506 0000 0001 2204 9024 z dopiskiem: Opłata za udział w konkursie KANGUR -........ osób., kod szkoły (4 litery - nadany podczas rejestracji szkoły)

5. Termin przyjmowania zgłoszeń w Regionie Rzeszowskim upływa z dniem  31 stycznia bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie do dnia 10 lutego bieżącego roku szkolnego, można jeszcze dopisywać nowych uczestników oraz w szczególnym przypadku, po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem Regionalnym, można także zarejestrować szkołę.

6. Każdy zgłoszony uczestnik otrzymuje w dniu konkursu "nagrodę uczestnictwa".

7. Uczniowie zgłoszeni po terminie mogą nie otrzymać w/w nagrody.

8. Konkurs odbywa się w sześciu grupach wiekowych:

• kategoria ŻACZEK dla klas 2 szkół podstawowych,

kategoria MALUCH dla 3 i 4 szkół podstawowych,

kategoria BENIAMIN dla 5 i 6 szkół podstawowych,

kategoria KADET dla klas 7 i 8 szkół podstawowych,

kategoria JUNIOR dla klas 1 i 2 liceów i techników oraz 1, 2 i 3 szkół branżowych,

kategoria STUDENT dla klas 3 liceów 3-letnich oraz 3 i 4 techników 4-letnich.

9. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego 75 minut, poza częścią organizacyjną.

10. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom.

11. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

12 .Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności (w kategorii ŻACZEK 3 razy po 7 zadań, MALUCH 3 razy
po 8 zadań, w pozostałych kategoriach 3 razy po 10 zadań). Zasady punktacji są następujące:

za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty,

z II części - po 4 punkty,

z III części - po 5 punktów,

za każdą błędną odpowiedź traci się 25 % punktów przewidzianych dla danego zadania,

w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów,

"na starcie" uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań (tzn. ŻACZEK - 21 punktów, MALUCH - 24 punkty, pozostałe kategorie - 30 punktów). Maksymalnie może więc otrzymać: w kategorii ŻACZEK - 105 punktów, MALUCH - 120 punktów a w pozostałych - 150 punktów.

13. Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

14. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać czarnym długopisem lub piórem.

15. Karty z odpowiedziami opracowywane są za pomocą komputera.

16. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu i będą dostępne na koncie szkoły,
na stronie organizatora głównego:
www.kangur-mat.pl. Przedziały punktowe obowiązujące w Regionie Rzeszowskim zostaną zamieszczone na stronie www.kangur.rzeszow.pl .

17. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy, w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

18. W przypadku dyskwalifikacji ucznia, po wnikliwym zbadaniu, szkolnemu opiekunowi konkursu przysługuje prawo
do odwołania w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.

19 Organizatorzy konkursu wystawiają tylko jeden dyplom uznania dla szkolnego opiekuna konkursu "KANGUR".
W przypadku zespołu szkół dyrektor wskazuje nauczycieli - opiekunów konkursu dla każdego typu szkoły osobno,
tj.: dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

20. W Konkursie przyznaje się następujące tytuły:

a) laureat,

b) wynik bardzo dobry,

c) wyróżnienie.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie, po przeanalizowaniu wyników Konkursu, określa krajowy główny organizator Konkursu - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Nagrody dla laureatów, nagrody za wynik bardzo dobry i nagrody za wyróżnienie przyznają Komitety Regionalne.

21. Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu.  Czas rozwiązywania testu w formie zdalnej zostaje wydłużony do 90 minut. W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów, o których mowa w pkt.  20 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.